Úvod

Tento portál jsme vytvořili pro nás, amatérské nadšence v oblasti výtvarného umění. Šlo nám o to, aby vzrostly naše jistoty při účasti v určitých internetových aukcích tím, že budeme lépe schopni:

1.identifikovat malíře tam nabízeného obrazu,
2.porovnat styl nabízeného obrazu s jeho obligátní tvorbou,
3.posoudit cenu nabídky.

Do portálu jsme prozatím uložili 3220 malířů. Většina z nich jsou uznávaní umělci, jejichž jména jsou uvedena v příslušných publikacích. Malá část (pod 2%) jsou oblíbení, komerčně úspěšní amatéři.
Do portálu jsme zahrnuli také odhady cen obrazů. Ty jsme získali „ad hoc“ kompilací vyvolávacích cen v klasických aukcích, cen uváděných v nabídce renomovaných prodejců obrazů a také maximálních cen, jež byly dosaženy prodejem v internetových aukcích. V neposlední řadě jsme je konzultovali s našimi přáteli s mnohem vyšší úrovní kunsthistorických znalostí. Přesto slouží tato čísla pouze k hrubému odhadu. To je třeba jasně deklarovat.
Izolovaná aplikace jednotlivých charakteristik na konkrétní aukční situace nám poskytla pouze nízkou míru jistoty, kterou jsme si vysnili. Naproti tomu jejich komplexní aplikace (struktura portálu to maximálně usnadňuje) naše jistoty v aukčních situacích pozoruhodně zvýšila. A dala nám pocítit radost z překvapivých zjištění a odhalení. Zkuste to s námi. Prvních 15 zobrazení obrazů nebo signatur je „gratis“, další vstupy jsou zpoplatněny částkou Kč 100/rok. Viz Předplatné. PN+PZ.
V databázi je nyní uloženo 3220 malířů, 11536 signatur a 12186 obrazů.